รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวกีฬา

ข่าวกีฬา - ‘ภัทรดิษ’คว้าทองหมากรุกสากลกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทหมากรุกสากล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ มีผลการแข่งขันดังนี้

ประเภทบุคคลชาย ทอง ภัทรดิษ จิตรวิเชียร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เงิน พลภัทร เกล้าทศพร รร.นานาชาติไทย-สิงคโปร์, ทองแดง กุลธร วนัสบดีไพศาล รร.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม, ประเภททีมชาย ทอง รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม), เงิน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม), ทองแดง รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทบุคคลหญิง ทอง ศศิณัฏฐ์ ตะวันกาญจนา รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เงิน วาสิตา หวานเสียง รร.มงฟอร์ตวทยาลัยแผนกประถม, ทองแดง ปราชญ์ภัทรา สายอ้าย รร.อนุบาลเชียงใหม่


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา