ยาดมตรามินซ์ ร่วมกับ ตำรวจทางหลวง ในโครงการ “สงกรา ...