รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวสินค้า, บริการ

ข่าวสินค้า, บริการ - ททบ.5 เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวอินทรีย์จากจังหวัดสุรินทร์มาจัดจำหน่าย


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

ททบ.5 เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวอินทรีย์จากจังหวัดสุรินทร์มาจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้า ลดผลกระทบจากโควิด-19 ให้เกษตรกร

 หลังจากเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ผลิตข้าวคุณภาพอินทรีย์ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์ได้ประสานงานและร้องเรียนยัง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ผ่านศูนย์ประสานงานตลาดเกษตรสนามเป้า ถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถส่งผลผลิตออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศได้ ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จึงได้เปิดพื้นที่ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่อินทรีย์ตระแสง จ.สุรินทร์ นำข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 100% มาจัดจำหน่ายบริเวณอาคาร TGN ททบ.5 ในวันที่ 17-20 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. โดยในงานนอกจากจะมีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำหน่ายกิโลกรัมละ 55 บาทแล้ว ยังจะมีพืชผักปลอดภัยจาก โครงการทหารพันธุ์ดี อาทิ มะนาว และข้าวโพดหวาน มาร่วมจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดจำหน่ายอาหารและของอร่อยอีกมากมายร่วมจำหน่ายในพื้นที่เช่นกัน

การเปิดพื้นที่ของ ททบ.5 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกองทัพบกที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานเกษตรสนามเป้า 061-4188256


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา