รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวสัตว์เลี้ยง

ข่าวสัตว์เลี้ยง - น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ได้มีโอกาสเข้าไปบรรยาย พื้นฐานการบริหารสถานพยาบาลสัตว์ ให้แก่ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา
เมื่อวัน อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก ได้มีโอกาสเข้าไปบรรยาย "พื้นฐานการบริหารสถานพยาบาลสัตว์" ให้แก่ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในงานนี้ได้สรุปพื้นฐานของการเป็นผู้บริหารองค์กร การบริหารบุคลากร การบริหารการเงิน การบริหารคลังยา และหลักการตลาดเบื้องต้นให้แก่นิสิตที่จะจบออกไปทำงานในสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา