รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวราชการ, รัฐวิสาหกิจ

ข่าวราชการ, รัฐวิสาหกิจ - ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย เดินหน้าสร้างการรับรู้ในงาน GFT 2024


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้า เร่งสร้างความเชื่อมั่น “ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย” (Thailand Textiles Tag) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ หวังกระตุ้นผู้ประกอบการ นักออกแบบ ดีไซเนอร์ และแบรนด์ไทย ใช้วัตถุดิบจากผู้ประกอบการภายในระเทศไทย และให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้สินค้าสิ่งทอไทยเพิ่มขึ้น ภายในงาน GFT 2024 งานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยจากทั้งในและต่างประเทศ

ภายในบูธพบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย ซิป ยางยืด ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ พร้อมกิจกรรมกดไลค์กดแลร์ รับของที่ระลึกและของรางวัลต่างๆ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ บูธหมายเลข A12 ไบเทค บางนา

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยหลักเกณฑ์การให้การรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag นั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยยึดตามหลักสากลได้แก่

- เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย

​​- ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นด้ายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทอ หรือ ถัก เป็นผ้าผืนในประเทศไทย รวมถึงผ่านกระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จในประเทศไทยด้วย

สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 – 9 ต่อ 542 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และ www.thailandtextilestag.com


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา