รอสักครู่...

 • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวราชการ, รัฐวิสาหกิจ

ข่าวราชการ, รัฐวิสาหกิจ - การก่อสร้างถนนของ อบจ.เลย - เชื่อมต่อชุมชน สร้างอนาคต การพัฒนาเครือข่ายถนนในจังหวัดเลย


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

เชื่อมต่อชุมชน สร้างอนาคตการพัฒนาเครือข่ายถนนในจังหวัดเลย

ในยุคที่การเดินทางเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมต่อชุมชนและพื้นที่จังหวัดเลยผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยได้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายถนนในจังหวัดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความปลอดภัยของประชากรในพื้นที่

 • ยกระดับการเดินทางในพื้นที่ให้รวดเร็วและต่อเนื่อง ลดเวลาและต้นทุนในการเดินทาง
 • สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้ถนนสำหรับประชาชนลดอุบัติเหตุและเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโต

อนาคตการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัยการก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อยกระดับมาตรฐานเครือข่ายถนนในจังหวัดเลยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 • เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
 • เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัด

2. ความสำคัญของการก่อสร้างถนนภายใต้การบริหารของอบจ.เลย

 • ยกระดับการเดินทางในพื้นที่ให้รวดเร็วและต่อเนื่อง ลดเวลาและต้นทุนในการเดินทาง
 • สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้ถนนสำหรับประชาชนลดอุบัติเหตุและเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโต

3. การดำเนินงาน

 • การจัดทำแผนการบริหารและการจัดการโครงการ
 • การจัดซื้อวัสดุและการใช้เครื่องจักร
 • การมีการส่งเสริมและอบรมแรงงานราษฎรสมทบเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างถนน

4. การรับฟังความคิดเห็น

อบจ.เลยย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากประชาชน จึงมีการจัดงานรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้โครงการมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของประชากรได้อย่างแท้จริง


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา