รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวราชการ, รัฐวิสาหกิจ

ข่าวราชการ, รัฐวิสาหกิจ - ก.แรงงาน เสริมแกร่งเครือข่ายเมืองลำปาง


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่เมืองจังหวัดลำปาง ผูกมิตรผู้ประกอบกิจการ มอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบ สร้างเครือข่ายด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้บริการประชาชนครบวงจร

วันที่ 14 พ.ค. 65) นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบใบอนุญาตแก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ พร้อมมอบหนังสือรับรองแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

นายประทีป กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งผลิตกำลังคนป้อนภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำว่าต้อง มีมาตรฐานฝีมือเป็นที่ต้องการนายจ้างและสถานประกอบกิจการ กรมพัฒนาฝีมีอแรงงานจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นกำลังแรงงานใหม่ และประชาชนทั่วไป

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต จำนวน 505 แห่ง ประกอบด้วย ภาครัฐ 234 แห่ง ภาคเอกชน 264 แห่ง และกลุ่มสมาคม รัฐวิสาหกิจอีก 7 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการพัฒนากำลังแรงงานให้มีมาตรฐานฝีมือ โดยมีศูนย์ทดสอบสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 234 แห่ง ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 56 แห่งและช่างเชื่อม จำนวน 46 แห่ง โดยเฉพาะช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ผู้ที่ประกอบอาชีพต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นคุณสมบัติขั้นแรกที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองต่อไป
ด้านนายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วจำนวน 10 แห่ง
ในปีงบประมาณ 2565 ได้อนุญาตให้มีศูนย์ทดสอบเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 มีเป้าหมายการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ จำนวน 420 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 309 คน

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขับเคลื่อนภารกิจการเพิ่มศักยภาพแรงงานด้วยการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย เพื่อให้บริการประชาชนอย่างครบวงจร ผ่านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือ และประสานข้อมูลกับกรมการจัดหางานเพื่อหาตำแหน่งงานว่างหรือส่งต่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงานต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวในท้ายสุด


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา