รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวพลังงาน, สิ่งแวดล้อม

ข่าวพลังงาน, สิ่งแวดล้อม - เปิดลงทะเบียน หลักสูตร “Business Model Canvas” และหลักสูตร "การฝึกใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" จ.ฉะเชิงเทรา (21-22 พ.ย.66)


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

ศูนย์อบรมสภาวะแวดล้อม (Envi Training Center: ETC) เปิดลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม

● หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจการตลาด (Business Model Canvas)”

●วิทยากร

- ดร.พรพจน์ ศรีดัน (หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน)

- คุณธัญมน คุณาศรี และคุณอนิรุทธ์ เอมอิ่ม (วิสาหกิจชุมชน From waste to wow @Bang Pung)

●วันที่อบรม: 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

● สถานที่: ห้องประชุมเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

● ค่าลงทะเบียน: 500 บาท/ท่าน

●ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb-34Utn5zLnBRgwMKrfqkhnJC9V2QK07q9Jb5zdZzH4mbYQ/viewform

-----

●หลักสูตร “การฝึกใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”

●วิทยากร จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ดร.พิชญา สุรพลชัย

- ดร.พรพจน์ ศรีดัน

- คุณภัสสรา บุญญฤทธิ์

- คุณธิดาศิลป์ เปลี่ยนละออ

●วันที่อบรม: 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

●สถานที่: ห้องประชุมเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

● ค่าลงทะเบียน: 500 บาท/ท่าน

●ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVb7Vo6RZgWD1GjLQhBPqMHR3234upjXgRjAXMWFYzhDMuQ/viewform

-----

●ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร หลังจากเข้าร่วมครบตามระยะเวลาของหลักสูตร

สามารถเข้าชมหลักสูตรอบรมอื่นๆ ได้ทาง https://eric.chula.ac.th/services/training-center

-----

ที่มา Website:

https://www.chula.ac.th/news/140193/

https://eric.chula.ac.th/services/training-center


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา