รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา - คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

21 กันยายน 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 16 คน ที่ได้มาศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

????โดยนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เยี่ยมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะ เช่น ห้องแปรรูปอาหาร และห้องเตรียมอาหาร เป็นต้น รับฟังหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร จากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่

????ฐานเรียนรู้ “เรื่องการหาวิตามินซีในน้ำผลไม้และอาหารโภชนาการสูง” จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (FSN)

????ฐานเรียนรู้เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการไขมุกสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้”จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ (FSM) 

????ฐานเรียนรู้เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร”

จากหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพเสริมได้ในอนาคต

**************************************************************************************************************

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี ?? เป็นหน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ????ปัจจุบันศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปอาหาร สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริหารการจัดการโรงงาน เป็นต้น ให้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ????นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ????บริษัทเอกชน ????วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ????ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการ/เอกชน ในเขตภูมิภาค เป็นต้น ????โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ ????การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ ????การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ????การวิจัย (ภาคเอกชน) ????การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ????การทดสอบ ตรวจสอบ ????การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์ ฯลฯ   **************************************************************************************************

ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร (http://www.agro.kmutnb.ac.th/?page_id=1207) Facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ : 037-217300 ต่อ 7938, 7928, 7932, 7933, 7934


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
คำค้นแนะนำ
Link

โควิด-19

วิงเวียน

ปวดเมื่อย

แก้คัน

นวด

น้ำมันนวด

ออฟฟิศซินโดรม

คลายเส้น

ยานวด

ของฝาก

สมุนไพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

รับทำเว็บไซต์

รับทำเว็บไซต์โรงแรม

เว็บเซลเพจ

เว็บเซลเพจโรงแรม

โรงแรมนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

รวมโรงแรมนครศรีธรรมราช

ภาคใต้

เที่ยวภาคใต้

ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต

โรงแรม

โรงแรมทั่วไทย

ทัวร์

ทัวร์ทั่วไทย

ผู้หญิง

เว็บไซต์ผู้หญิง

นิตยสารออนไลน์

โปรโมชั่น

ความงาม

แฟชั่น

สุขภาพ

ไลฟ์สไตล์

รับทำ SEO

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอนโด

คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียมทั่วไทย

ลาว

ทัวร์ลาว

เที่ยวลาว

รับทำรางน้ำสแตนเลส

ทํานายฝัน

เกร็ดความรู้

สกรีนแก้ว

โรงงานสกรีนแก้ว

อาหารแปรรูป

รหัสมังกรฟ้า

หวยไทยรัฐ

พื้นที่โฆษณา