รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวธุรกิจ, สังคม

ข่าวธุรกิจ, สังคม - พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประกาศความมุ่งมั่นครั้งใหม่และแบ่งปันความคืบหน้าในการส่งเสริมความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

พีแอนด์จีประกาศความมุ่งมั่นในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค #WeSeeEqual ซึ่งผู้สนับสนุนความเท่าเทียมและการเป็นหนึ่งเดียวกันจากทั่วโลก เช่น ซิโมน ไบล์ส, ดร. นาวัล อัล โฮซานี, อนิตา บาเทีย, วาเลอรี จาร์เร็ตต์ และท่านอื่น ๆ ต่างเข้าร่วมภายในงาน

พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (Procter & Gamble) (NYSE:PG) หรือพีแอนด์จี (P&G) ประกาศพันธกิจใหม่ที่มุ่งพัฒนาความเท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค #WeSeeEqual ประจำปีครั้งที่ 4 โดยได้เห็นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่สนับสนุนและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่สังคมต้องเผชิญในเรื่องความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยก ตลอดจนแนวทางที่ผู้เกี่ยวข้องจะเร่งเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในภาวะปกติใหม่

ในการประชุมสุดยอดที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ"#Unlearn and #Unleash"ครั้งนี้ ทางพีแอนด์จีได้แสดงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานหลายประการที่จำเป็น เพื่อก้าวหน้าไปสู่การสร้างโลกที่เท่าเทียมและครอบคลุม ซึ่งคุณมาเกซวารัน สุรันจัน (Magesvaran Suranjan) ประธานพีแอนด์จีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาได้ประกาศความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

พีแอนด์จีจะใช้เงินสะสมรวม 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตั้งใจทำงานร่วมกับธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2568 ในปีที่ผ่านมา พีแอนด์จีมุ่งมั่นที่จะใช้เงินสะสมรวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำทั่วทั้งภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2568 ซึ่งได้ใช้เงินลงทุนกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปีแรกของโครงการ ผ่านโครงการริเริ่มนี้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และขณะนี้ บริษัทกำลังยกระดับความมุ่งมั่นดังกล่าวโดยจะใช้เงินลงทุนแตะ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 พีแอนด์จีจะบรรลุการเป็นตัวแทนความเท่าเทียมของผู้บริหารหญิงที่อยู่เบื้องหลังสำหรับโฆษณาแบรนด์ของตนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาภายในปี 2567 พีแอนด์จีได้บรรลุความก้าวหน้าอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยเพิ่มการมีบทบาทของผู้บริหารหญิงจาก 16% ในปี 2562 เป็น 35% ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมภายในปี 2567 ผ่านชุดการดำเนินงานที่ครอบคลุมเพื่อสร้าง ผลักดัน และเชื่อมโยงสตรีผู้มีความสามารถที่หลากหลายทั้งในด้านโฆษณา สื่อ และเนื้อหา พีแอนด์จีจะปรับปรุงการเข้าถึงโฆษณาแบรนด์ของตน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ โดยจะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นและการได้ยินสามารถเข้าถึงได้ภายในปี2567 บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวสำหรับการโฆษณาของแบรนด์ใหม่ทั้งหมดทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งความคิดริเริ่มนี้จะทำให้แบรนด์พีแอนด์จีมีความครอบคลุมมากขึ้นและช่วยให้สมาชิกทุกคนในชุมชนของเราสามารถเข้าถึงได้ พีแอนด์จีจะเปิดตัว"โครงการพีแอนด์จี รีลอนช์" (P&G ReLaunch program) เพื่อต้อนรับเหล่ามืออาชีพผู้มีความสามารถซึ่งได้พักจากการทำงานและต้องการกลับมาเริ่มต้นอาชีพใหม่อีกครั้งในด้านสะเต็ม (STEM) ด้วยการสนับสนุนและการพัฒนาที่ตรงเป้าหมาย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัทในการเสริมสร้างความหลากหลายด้านสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) และจะมุ่งเน้นไปยังผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพใหม่ในด้านไอที การวิจัยและพัฒนา และการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงการจะเปิดตัวครั้งแรกในอินเดีย อียิปต์ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์

คุณมาเกซวารัน สุรันจันกล่าวว่า"ที่พีแอนด์จี เรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีโอกาสเรียนรู้ เติบโต ประสบความสำเร็จ และก้าวหน้าได้อย่างเท่าเทียมกัน เราเชื่อในพลังของความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถทำได้เมื่อร่วมมือกัน ทั้งยังรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยค่านิยมและจุดประสงค์ร่วมกัน เรากำลังสร้างความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ถึงกระนั้นก็รู้ว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกหลายประการ เราจึงประกาศคำมั่นสัญญาใหม่ที่กล้าหาญและยกระดับการดำเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้เราทำได้มากขึ้น โดยเราจะเดินหน้าใช้เสียงของบริษัทและแบรนด์ของเราในการประชุมอย่าง #WeSeeEqual เพื่อขับเคลื่อนการหารือและการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ"

นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งปันความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งในเรื่องความมุ่งมั่นดังกล่าวทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกาที่เกิดขึ้นในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอด #WeSeeEqual ประจำปี โดยในปี 2564 นั้น ทางพีแอนด์จีได้ประกาศนโยบายการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร "แชร์ เดอะ แคร์" (Share the Care) ที่มอบประโยชน์และความยืดหยุ่นในการลามากขึ้นสำหรับพ่อแม่มือใหม่ทุกคนภายในบริษัท ขณะเดียวกัน พีแอนด์จียังประสบความสำเร็จในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศของทีมผู้บริหารภายในปี 2565 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนกำหนด สำหรับความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่เด็กผู้หญิงมากกว่า 30 ล้านคนเกี่ยวกับภาวะเริ่มเจริญพันธุ์และสุขอนามัยภายในปี 2567 ผ่านโครงการ "คีพพิง เกิร์ลส์ อิน สคูล" (Keeping Girls in School) ของแบรนด์ออลเวย์ส (Always)และวิสเพอร์ (Whisper)ในเครือพีแอนด์จีนั้น บริษัทสามารถเข้าถึงเด็กสาวมากกว่า 15 ล้านคน เท่ากับว่าบรรลุเป้าหมายครึ่งหนึ่งได้ภายในหนึ่งปี

ทั้งนี้ การประชุมสุดยอด #WeSeeEqual ระดับภูมิภาคประจำปีครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นโดยร่วมมือกับยูเอ็น วีเมน (UN Women) ได้รวบรวมเหล่าผู้นำธุรกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากรในการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยก

นอกจากผู้นำระดับโลกและระดับภูมิภาคของพีแอนด์จีแล้ว บุคลากรผู้ทรงอิทธิพลและผู้นำระดับโลกได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งรวมถึง

ซิโมน ไบล์ส (Simone Biles)นักยิมนาสติกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก วาเลอรี จาร์เร็ตต์ (Valerie Jarrett)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิบารัค โอบามา (Barack Obama Foundation) ฯพณฯดร. นาวัล อัล โฮซานี (Dr. Nawal Al Hosany)ผู้แทนถาวรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ (IRENA) อนิตา บาเทีย (Anita Bhatia)ผู้ช่วยเลขาธิการและรองผู้อำนวยการบริหารยูเอ็น วีเมน อัลมา ฮาร์เอล (Alma Har el)ผู้กำกับเจ้าของรางวัลมากมาย และผู้ก่อตั้งโครงการฟรี เดอะ บิด (Free the Bid) และฟรี เดอะ เวิร์ก (FREE THE WORK) ดร. เชียน เชียน เหล่ย (Dr. Hsien Hsien Lei)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หอการค้าอเมริกันแห่งสิงคโปร์ สกอตต์ โบมอนต์ (Scott Beaumont)ประธานกูเกิ้ล (Google) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ลิลเลียน บาร์นาร์ด (Lillian Barnard)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไมโครซอฟท์ (Microsoft) ประจำภูมิภาคแอฟริกาใต้

นอกจากนั้นแล้ว ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรและสังคม การประชุมสุดยอดดังกล่าวเปิดเวทีให้เชเลช เจจูริการ์ (Shailesh Jejurikar) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของพีแอนด์จี และ มาร์ค พริตชาร์ด (Marc Pritchard) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์ของบริษัทมาแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมและกำหนดนิยามใหม่ของการเป็นหนึ่งเดียวในมุมมองเบื้องหลัง

โครงการ #WeSeeEqual แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของพีแอนด์จีในการสร้างโลกที่เท่าเทียมและครอบคลุมยิ่งขึ้น และยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการสนับสนุนเพศหญิง (Award for Corporate Excellence for Women s Empowerment) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ในปี 2562 นอกจากนี้ ในฐานะหนึ่งในผู้โฆษณารายใหญ่ที่สุดในโลก พีแอนด์จีและแบรนด์ในเครือจะยังคงใช้เสียงอันมีอิทธิพลของตนในสื่อและการโฆษณา เพื่อกระตุ้นการรับรู้ จัดการกับอคติทางเพศ จุดประกายการสนทนา และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล

พีแอนด์จี นำเสนอแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก ได้แก่ ออลเวย์ส (Always(R)), แอมบิเพอร์ (Ambi Pur(R)), แอเรียล (Ariel(R)), บาวน์ตี้ (Bounty(R)), ชาร์มิน (Charmin(R)), เครสต์ (Crest(R)), ดอว์น (Dawn(R)), ดาวน์นี่ (Downy(R)), แฟรี่ (Fairy(R)), ฟีบรีซ (Febreze(R)), เกน (Gain(R)), ยิลเลตต์ (Gillette(R)), เฮดแอนด์โชว์เดอร์ (Head & Shoulders(R)), เลนอร์ (Lenor(R)), โอเลย์ (Olay(R)), ออรัล-บี (Oral-B(R)), แพมเพิร์ส (Pampers(R)), แพนทีน (Pantene(R)), เอสเคทู (SK-II(R)), ไทด์ (Tide(R)), วิคส์ (Vicks(R)) และวิสเปอร์ (Whisper(R)) ทั้งนี้ พีแอนด์จีดำเนินธุรกิจราว 70 ประเทศทั่วโลก สามารถติดตามข่าวสารล่าสุดและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพีแอนด์จีและแบรนด์ในเครือได้ที่ http://www.pg.com

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1814467/WSE_2022_KV_FINAL_1.jpg


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา