รอสักครู่...

  • น.
พื้นที่โฆษณา

ข่าวการเกษตร

ข่าวการเกษตร - เปิดคำพยากรณ์ พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 17 พ.ค. 66


ชอบข่าวนี้?
พื้นที่โฆษณา

วันพืชมงคล 17 พ.ค. 66

"พระโคเสี่ยงทาย หญ้า-เหล้า"
พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์ เศรษฐกิจรุ่งเรือง : ปริมาณน้ำมีพอควร พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ้น เศรษฐกิจรุ่งเรือง ค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น เสี่ยงผ้านุ่งได้ ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์

รู้จัก "วันพืชมงคล"

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีสิริมงคล เพื่อบำรุงขวัญเกษตรกร จึงได้กำหนดวันประกอบพระราชพิธีในวันดีที่สุดของแต่ละปี โดยเลือกวันขึ้นแรมฤกษ์ยามอันเป็นอุดมฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์ และอยู่ในระหว่างเดือน 6 ทางจันทรคติ

พระราชพิธีนี้จึงไม่ได้กำหนดวันในแต่ละปีตามปฏิทินได้แน่นอน ตามปกติแล้ววันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะอยู่ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี การที่กำหนดในเดือน 6 ก็เพราะเป็นเดือนที่เริ่มเข้าฤดูฝนเป็นระยะเวลาเหมาะสมสำหรับเกษตรกร คือ ชาวนาจะได้เตรียมทำนาอันเป็นอาชีพหลักของไทยมาแต่โบราณ

เมื่อโหรหลวงคำนวณวันอุดมมงคลฤกษ์แล้ว สำนักพระราชวังจะลงพิมพ์ในปฏิทินหลวงที่พระราชทานในวันปีใหม่ทุกปี โดยกำหนดว่า วันใดเป็นพระราชพิธีพืชมงคล วันใดเป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งได้กำหนดเป็นวันสำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นวันหยุดราชการและประกาศให้มีการประดับธงชาติ


"ข่าวประชาสัมพันธ์ ทันทุกกระแส" กับ @PRNewsThailand

เพิ่มเพื่อน
พื้นที่โฆษณา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา